Sampadakeeya's tirade against a Social Worker

http://sampadakeeya.blogspot.com/2011/04/blog-post_5493.html

Poor Sampadaka, his attacks seem to be directed against Hindu Icons alone. I request him to write about the recent canonization of Sister Alphonsa by the Vatican attributing to her "miracles".

The article shows his utter ignorance of samskR^itam. Take for instance:
"ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅನ್ನುವುದು ಸಂಯುಕ್ತ ಪದ. ಅಧಿ+ಆತ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ, ಉನ್ನತವಾದ ಎಂಬ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ."
according to Mr. Sampadaka adhi + Atma = shreShTha AtmA. Actually the pada is adhyAtma (not adhyAtmA, the last "a" is a hrasva).
adhyAtma is that stream of knowledge which deals with oneself, not the knowledge of "great souls" as the ignorant author of Sampadakeeya claims.

This being Mr. Sampadaka's knowledge level, one can rest one's case. But has to continue because there are many more bogus claims and sickening personal attacks which shouldn't go uncontested for truth's sake.

"ಆತ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗುವುದು, ಉನ್ನತವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಅದು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ, ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಂದ. ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸುಳ್ಳು ಪವಾಡಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆದವರು. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳಿನ ಹಂಗಿರುತ್ತದೆಯೇ?"
For drain inspectors like sampaadaka, only the "pavADas" (miracles) come to mind, but for healthier minds, the action of the man to bring drinking water to Anantapur comes to mind.

"ಬಸವಣ್ಣನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯಿತ್ತು, ಆತ್ಮನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಿತ್ತು, ಜೀವಕಾರುಣ್ಯವಿತ್ತು, ಬಸವಣ್ಣನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಕೇವಲ ಖಾಸಗಿಯಾದ ವಿಷಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೋಕ್ಷವೊಂದನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ."
If a diseased mind thinks that spending hundreds of crores of rupees for drinking water supply to whole districts and charitable hospitals which treat patients for free (with full respect, not like govt hospitals) is "khAsagii viShaya", he is free to think so. After all, a frog in the well thinks that the well is its world!

"ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕರಿಗೆ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ ಇದೆಯೇ? ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಕೂಡ ಮಾರಾಟದ ಸರಕು. ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್, ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿ, ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೇರಳದ ಅಮ್ಮ... ಹೀಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನೇ ಬಿಜಿನೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. "
What are the parameters for Atmashuddhi Mr. Sampadaka? How is it that you imply that rAmdev, ravishankar, amma etc. are not having Atma shuddhi? For all the frothing-in-the-mouth "rationalism" in his article, this seems to be hilarious. A "rationalist" "judging" religious icons about their "purity". This seems similar to a whore from Amsterdam lecturing good wives about chastity!!!
"kEraLada amma's" relief work during the tsunami that struck tamiLnADu and kEraLa coast was legendary to say the least. What was Mr. Sampadaka doing then? writing articles on his sick blog then?
the same amma also built hundreds of houses for those who were affected by floods in northern Karnataka. I haven't heard any reports in the media (including sampadakeeya's own blog) of Mr. Sampadakeeya having done any relief work.

Secondly, he seems to have a problem in those icons having got money from their bhaktas. Pray! tell me, if some bhakta gives money to these people with a belief that they are doing good work (a good belief at that, because there are no reports of money being misappropriated by any of these), why should Mr. Sampadaka have a problem?

"ಆ ಮೂಲಕವೇ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಲೆಬಾಗುತ್ತವೆ. "
Mr. Sampadaka will not get any money from anyone because of his track record. These swamis / ammas get money because of their good work. And secondly, why the government, nAnU avrige tale bAgtiini svaami. oLLe kelsa mADovrige tale bAglE bEku.

"ತರೇಹವಾರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದವರು ಇವರು. ಆಸ್ತಿ, ಬಂಗಾರ, ಹಣ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ಸತ್ತ ನಂತರವೇ ಬಹಿರಂಗವಾಗಬೇಕು; ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅದೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ."
I request Mr. Sampadaka to share with us the "evidence" if any for insinuating that the svAmis he named above have evaded taxes. I am sure Mr. Sampadaka knows that these are charitable organizations which are not expected to pay any taxes to the government provided they have maintained and audited their accounts regularly.

"ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ನಡೆದುಕೊಂಡುಬಂದ ರೀತಿ. ಮೌಢ್ಯ-ಕಂದಾಚಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಸೆಣೆಸಿದ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೇ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಬಸವಣ್ಣನ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ನಂಬುವವರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ದೇವನೂ ಅಲ್ಲ, ದೇವದೂತನೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಭಗವಾನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದವರು ನಾವು. ತನ್ನನ್ನು ಪವಾಡಪುರುಷನೆಂದು ನಂಬಿಬಂದಾಕೆಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲದ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಸಿವೆ ತರಲು ಸೂಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬುದ್ಧ ತಾನು ಅತಿಮಾನವನಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿ, ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ. ಆದರೂ ನಮಗೆ ಈತ ಈಗ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ!"
So, it doesn't end with insinuating and personally attacking personalities. Mr. Sampadaka has a problem with people's mindsets too. Why didn't Mr. Sampadaka's vitriol flow against the Vatican Church when Alphonsa and Theresa were beatified? All vitriol is directed against Hindus!!!

"ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮಠ-ಪೀಠಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಮಠ ಕಟ್ಟಿದ ಗುರು, ಆನಂತರ ಬಂದು ಹೋದ ಮಠಾಧೀಶರ ಮೇಲೆ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟದ ಹೊರತು ಮಠಕ್ಕೆ ದೈವೀ ಕಳೆ ಬರಲಾರದು ಎಂಬುದು ಭಕ್ತರ ನಂಬುಗೆ ಇದ್ದಿರಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು, ಜನನಾಯಕರನ್ನು ಒಂದೇ ದೇವರನ್ನಾಗಿಸಿದರು ಅಥವಾ ದೇವಮಾನವರನ್ನಾಗಿಸಿದರು."
No one should believe in miracles because Mr. Sampadaka says so! Isn't it a miracle that you are so insensitive Mr. Sampadaka? People go to Mathas and Pithas because they find peace there. They are many times not bothered as to whether the maThAdhiisha was a pavADa puruSha or not. Moreover, many who go there aren't fools.
You also contradict yourself here. Ramdev Baba has never claimed or done any miracles in his Yoga camps and Yoga training programmes on television, why do people throng his camps? It is because what he says is practical and what he says strikes a deep chord within them. Most importantly, they are positive people, they aren't negative people like you. Secondly, people like Ramdev Baba are very honest. Hence people follow them. Take my advice, start talking positively and people will throng your camps too!!!

"ಸತ್ಯ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಕೋಮುವಾದಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿದ್ದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಉತ್ಸಾಹ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ತಮಗೆ ಬಂದ ಭಕ್ತರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಡಬಗ್ಗರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿದರು. ಎಲ್ಲವೂ ನಿಜ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಪಟದ, ಮೋಸದ ಮಾರ್ಗ."
"adellaaaa sarii saaarrr.... aadrUUUUU..." anta hELodidiyalla idu obba "drain inspector" na approach. dayaviTTu idanna biDi. Let us see the positives. He did good work. Shall i pose you a counter question? I know nothing about you, hence don't feel offended. You have earned money the "good way" isn't it? How much of that money do you spend on charity? Will you be kind enough to share it on your blog?

"ಭಾರತದ ಇತರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಅವರ ಭಕ್ತರು ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ತಾವೇ ಪವಾಡಪುರುಷ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವೇ ಹೇರುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರ ಅವತಾರ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅವತಾರ ಪುರುಷ, ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡ, ಅದರಿಂದ ಯಶಸ್ಸು-ಕೀರ್ತಿ ಗಳಿಸಿದ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಮೊದಲ ಧರ್ಮಗುರು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರಿರಬೇಕು. ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಈಗ ದೇಶದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಪವಾಡಪುರುಷರು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ."
I don't have any problems with anyone claiming anything as long as he doesn't do something illegal. You say that he claimed that he was God etc. Whether his followers think of him as God etc. is none of our business. There are some of my friends who think of Sachin Tendulkar as God, Kamala Hasan as God etc. We can advise them not to think so. But there ends the case. We cannot impose our views on them. This is a democratic country where everyone has a right to his own beliefs.

“ಆದರೆ ಕಪಟ, ಮೋಸದಿಂದಲೇ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸುವವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕರಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ತಾನು ವಂಚನೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿರುವ ಗುರುಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಒಲಿಯುವುದೆ?”
Mr. Sampadaka, Sai Baba became famous also due to his drinking water scheme and free hospitals. kapaTa mattu mOsadindale (note the "le" in his words, "mosadindale") avrEnu nAyakarAglilla. What prevents me from concluding that nimma blog annU ii tarhada avahELanakArii lekhanagaLindale market mADtidiira!!!

“ಸತ್ಯ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಖಾಯಿಲೆ, ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿ ಈಗ ತೀರಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪವಾಡಗಳು ಅವರ ಇಹವನ್ನೇ ರಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದವೆಂದು ನಂಬುವುದು ಹೇಗೆ? ಪವಾಡಗಳಿದ್ದರೆ ತಾನೇ ರಕ್ಷಿಸುವುದು? ಈಗ ಪ್ರಶಾಂತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಅವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಕದನ. ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಣ ಸಣ್ಣ ಮಾತೇ?”
ElrU tiiri hOgtaare svaami, satya sai baba will be remembered for his drinking water scheme. What will you be remembered for? Frothing-in-the-mouth defamation of good people?

“ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಇನ್ನಿಲ್ಲವಾದ ಮೇಲಾದರೂ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಪವಾಡಪುರುಷರನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರೇನೋ ಜನೋಪಯೋಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಥವರೇ ಇರಬೇಕಿಲ್ಲ. ದೇವರ ದೂತ, ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಪುತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸುವವರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಯಲಿಗೆಳೆಯುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಸಾಯಿ ಮೇನಿಯಾವನ್ನು ಹೀಗೇ ಮುಂದುವರೆಸಿದರೆ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಪ್ರೇಮಸಾಯಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಾರು! ಭಾರತ ಬೂದಿಬಾಬಾಗಳ, ವಾಮಾಚಾರಿಗಳ, ವಂಚಕ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಸ್ವರ್ಗವಾಗುವುದು ಬೇಡ.”
O!!! So, Satya Sai Baba is saved from your umbrage? What was the point of the article at all then??? What if the people want bUdi bAbas everywhere in the country? Pray! What is the problem with bUdi at all? Is it because you don’t wear any bUdi?

P.S.: I am no devotee of Sai Baba, but respect his charitable activities. I saw Mr. Sampadaka’s article as defamatory and thought of expressing my anguish this way.
Post a Comment

Popular posts from this blog

वन्दे वन्दारुमन्दारमिन्दुभूषणनन्दनम् ।

The Hindu view of food and drink - a critique